Kệ giá sách, kệ trang trí decor, kệ đựng đồ gia vị màu nâu rustic (gỗ thông sơn gốc nước)

57.200 VND76.560 VND

235 Đã bán
Kệ giá sách, kệ trang trí decor, kệ đựng đồ gia vị màu nâu rustic (gỗ thông sơn gốc nước)
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Kích thước sản phẩm (cao x rộng x dài) :
Size1:  15 x 7,5 x 40cm (Cao x rộng x dài)
Size1:  15 x 7,5 x 50cm (Cao x rộng x dài)
Size1:  15 x 7,5 x 60cm (Cao x rộng x dài)
Xóa
Kệ giá sách, kệ trang trí decor, kệ đựng đồ gia vị màu nâu rustic (gỗ thông sơn gốc nước)